Poznaj swoje prawa

Jakie są prawa pasażerów linii lotniczych?

Czy znasz swoje prawa? Ponad 80% pasażerów linii lotniczych nie zna swoich praw.

Mamy prawodawstwo europejskie (rozp. 261/04) i międzynarodowe (konwencja montrealska).
Prawodawstwo europejskie ma zastosowanie do wszystkich lotów wylatujących z Europy i/lub z europejskimi liniami lotniczymi.
Konwencja montrealska ma zastosowanie do wszystkich lotów, gdy udowodnisz, że poniosłeś szkodę ekonomiczną.

Według REG. CE 261/04 masz prawo do odszkodowania za:
opóźnienie lotu o ponad 3 godziny, odwołanie lotu, utratę połączenia oraz odmowę przyjęcia na pokład.

Niniejsze rozporządzenie dotyczy:

 • pasażerów odlatujący z lotniska znajdującego się na terytorium państwa UE, do którego mają zastosowanie traktaty UE;
 • pasażerów odlatujący z portu lotniczego znajdującego się w kraju nienależącym do UE do portu lotniczego znajdującego się na terytorium kraju UE, do którego mają zastosowanie traktaty WE, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący lot jest przewoźnikiem UE.

W przypadku opóźnienia lotu o więcej niż 3 godziny, odwołania lub odmowy przyjęcia na pokład pasażerowie mają prawo do odszkodowania w wysokości:

 • 250 € za wszystkie loty o długości 1500 kilometrów lub mniej;
 • 400 € za wszystkie loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km i wszystkie inne loty o długości od 1500 do 3500 km;
 • 600 € na wszystkie pozostałe loty.

Wysokość odszkodowania nie jest uzależniona od czasu opóźnienia, ale od długości trasy!

Należy wiedzieć, że w przypadku niedostarczenia bagażu/uszkodzenia go, będziesz musiał dokonać zgłoszenia na lotnisku (PIR), a w przypadku konieczności zakupu podstawowych artykułów, aby otrzymać odszkodowanie, będziesz musiał zachować paragony.
Konwencja Montrealska. Artykuł 22 - Granice odpowiedzialności w związku z opóźnieniem, bagażem i ładunkiem::

 1. W przypadku szkody spowodowanej opóźnieniem, o której mowa w art. 19 w przewozie osób, odpowiedzialność przewoźnika za każdego pasażera jest ograniczona do 4150 specjalnych praw ciągnienia (około 5400 euro).
 2. W przypadku przewozu bagażu odpowiedzialność przewoźnika w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia jest ograniczona do 1000 specjalnych praw ciągnienia na każdego pasażera (około 1.250 EUR).

Roszczenie odszkodowawcze na podstawie Rozp. CE 261/04 ulega przedawnieniu zazwyczaj w terminie 2 lat (zależy od kraju).


Jeśli chcesz, możesz przeczytać rozporządzenie europejskie 261/04 klikając tutaj.

Pytania i odpowiedzi

 • Czy przysługuje mi odszkodowanie jeśli bilet został zakupiony przez inną osobę (pracodawcę, znajomych itp.) ?

  TAK! Prawo do odszkodowania jest prawem osobistym, a nie osoby, która kupiła bilet.

 • Czy przysługuje mi odszkodowanie także za tanie loty?

  TAK! Nawet jeśli Twój lot kosztował 10,00 €, możesz otrzymać odszkodowanie do 600 €.

 • Czy pomimo otrzymania pomocy od linii lotniczej, mam również prawo do odszkodowania w wysokości do 600 euro?

  TAK! Linia lotnicza jest zobowiązana do zaoferowania pomocy wg art. 9 Rozporządzenia WE 261/04. Zagwarantowanie pomocy nie zwalnia linii lotniczej z obowiązku wypłaty odszkodowania pieniężnego do kwoty 600,00 € przewidzianego w art. 7 w/w Rozporządzenia. Jeśli linia nie zaoferuje pomocy, pamiętaj o zachowaniu wszystkich dowodów zakupu.

 • Co mogę kupić, jeśli nie dostanę bagażu?

  Możesz kupić podstawowe artykuły pierwszej potrzeby, które znajdowały się w Twoim bagażu. Pamiętaj, że na złożenie reklamacji do linii lotniczej mamy tylko 21 dni.

 • Co mam zrobić, jeśli mój bagaż jest uszkodzony?

  Przed opuszczeniem lotniska przejdź do Lost&Found i złóż reklamację. Zalecamy określenie wartości ekonomicznej bagażu. Na złożenie oficjalnej skargi do linii lotniczej mamy tylko 7 dni.

 • Jeśli nie mogę podróżować z powodów zdrowotnych, czy mogę poprosić linię lotniczą o zwrot pieniędzy? Co powinienem zrobić?

  Powiadom linię lotniczą o braku możliwości odbycia podróży przed odlotem. Poprosimy o zwrot zapłaconej ceny.

 • Linia lotnicza zmieniła godzinę/dzień lotu. Co mogę zrobić?

  Możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli zostałeś powiadomiony z mniej niż 15-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli poinformowali Cię z ponad 15-dniowym wyprzedzeniem, możesz po prostu zaakceptować nowe loty lub poprosić o zwrot pieniędzy.

 • Do czego mam prawo, jeśli zrezygnuję z podróży z powodów osobistych?

  Do zwrotu podatków.

Endesia
In ossequio all’adempimento previsto dalla legge 124/2017 sugli obblighi informativa, gli aiuti ricevuti dalla società sono consultabili sul registro nazionale degli aiuti di stato.